18 Eylül 2008 Perşembe

polikinik dilemma

polikinik dilemma http://polikinikdilemma-dilemma-g38.blogspot.com/

2 yorum:

dilemma dedi ki...

anatomik difransiyel 1
gündelik yaşamdaki
zamanın kaygan sathında
ayakta durabilmenin
çözümlenebilirsizliği üzerine
başlıklar ve alt başlıklar
giriş:
aynaya her bakış bir uzam oluşturur
geçmişe doğru bir uzam
bu her uzam çeşitli zaman aralıklarının geriye doğru sızan
ışınım yolları oluşturmakta ve hepsi
şimdiki zamana birleşik olarak algılanırsa
tek bir noktadan bakışla
evrenin tümünü ve tüm anlarını kapsayabilen bakış duruşu anını saptamayı anlaşılır hale getirebilir
(kimi zaman bu etkiyi bir fotoğraf da verebilir veya bir heykel bir metin bir şiir bir sinema ya da bir resim)
algılamada kopukluk ya da yeterli farkında olmama durumunda
uzamların parçalanmışlığını daha da belirgin hale getirerek
çıkılmak istenmeyen labirent etkisi ağır basar
bu sebeple zamanın kaygan sathında
yandaki başlıklar önemsiz önemli yerlerini koruduklarından
başlıklar ve altındaki çeşitli konuların incelenmesi gerekir
1- toplu iğnelerin kırılma yerleri
a) kuvvet uygulanması halinde
b) olası muhtelif olaylar esnasında
2- her dil karekterine göre tedricidir
3- rüzgârda uçuşan perdelerin saksı çiçeklerine zararları
4- hafızalı müzik setlerinde hafıza kaybı
a) elektrik kesintilerinde geçici hafıza kaybı
b) sebebi bilinemeyen kalıcı hafıza kaybı
c) sebebi bilinen kalıcı hafıza kaybı
5- kadınların gözyaşları ile timsahların gözyaşları arasındaki farklar
6- hastalıklı kimi kuşların farklı ışıklar altında kayın ağaçlarının dallarına tüneme şekilleri
a) söz konusu kuşların göçücü kuşları kapsaması halinde
b) söz konusu kuşların evlerdeki kafeslerden kaçan kuşları kapsaması halinde
7- söz konusu göçücü kuşların göçtüklerinde geride kalan kayın ağaçlarının durumu
8- kör tavşan avı
9- öncülün ardılın göstergesi olabilmesi için öncülün gizilgüç olarak var ve algılanabilir olması halinde
10- sapları kırık porselen çay bardaklarının kullanım alanları
11- yanmış ampullerin çöpe atılma şekilleri
a) yeni alınmış ampulü ambalajından çıkardıktan sonra ambalaja eskisini koyarak atılış
b) serbest atış
c) biriktirerek atış
12-soru kiplerinin sorulması ve sorulmaması durumu
13-çivi ucu çapaklarının temizlenmesi esnasında
sarfedilen gücün çivilerin çakılması esnasında
sarfedilen güce etkileri
14-berber aynalarının çırakların yerleri temizleme
yöntemlerinin yanlışlığından kaynaklanan kırılma
olasılıkları
her nokta varoluşunu kendinden önce gelen noktalara borçludur
fakat söz konusu bu nokta kendinden sonra gelecek olan noktaların da sebebi olabilecektir
ve her nokta bir an’ı temsil etmektedir
bütün bu noktalar birbirlerini takip ederek zamanın
yatay ve düz olduğu sanılan çizgisini oluşturmaktadırlar
çizgi genel kavramı ise soyuttur
özelde ele aldığımız zamanın sözü edilen çizgisi de soyuttur
bu metnin bu satıh üzerindeki somutluğu da bir çeşit soyutluklara işaret ederek kendi kendini inkâr olup
entropi’ye hizmettir
anatomik difransiyel 2
toplu iğnelerin kırılma yerleri üzerine bakış denemeleri
a) aynasal uzamda görüngüsel labirent
suret “ çözümsüz bir kavram “ sa eğer (ki öyle değilmiş gibi görünür çoğu zaman) şeyler olmazdı
çünkü şey’lerin yansıması suret’tir
aynada gördüğüm şey her ne kadar yakın geçmişe aitse de suret’imdir
ve aynadaki suret’im şey’leşmeye başlamışsa şey’liğim aynaya hapsolmaya başlar
bu durumda aynanın hapsinden kurtulmak için başka bir aynaya gereksinim duyulmaya başlanır
tehlikenin ta kendisi ise aynalardan oluşmuş labirentte suretten bir minator olmaktır
b) sürtünme katsayısı
zaman mekâna usulca değer
bu değiş ne kadar usulca olsa da çok tahrip edicidir
mekân bir anlamda yaşamımızı kapsayandır
zaman bize de değmektedir
zaman akıcı mekân kalıcı gibi gözükür
ama zaman akıcılığıyla mekânı da değişikliğe uğratmaktadır
zamanın mekân üzerindeki etkisi su ve rüzgârın kayaların üzerindeki etkisine benzemektedir
insan yaşamı da zaman ve çeşitli mekânların birbirlerine sürtüşmesi esnasında arada kalan şey’dir
c) kapsama alanı
nesneler dünyadaki duygu ve heyecanları güven altına alır
onlar kötülük ve iyiliklerin yumuşaklığıdır
varoluş ve yok oluş dönüşümlerini
his değişimlerini düzenler
arkadan saldırıları engeller
dünyayı iyicil bir söylentiyle doldururlar
olguların birbirlerine doğru eğilmelerine ve birbirlerine
doğal tanımlayıcılar bulmalarını sağlarlar
ürkütücü nesne ondan ürken yüze benzemez
o’nu içerir
anatomik difransiyel 3
birden fazla kaçışlı perspektif ile aynasal uzamda görüngüsel labirent denemeleri
herhangi bir sınıflandırmanın sınırlı kapasitelerinin süblimasyonu
kendine kaçış noktaları:
1- bir fotoğraftan hareketle:
a) bir fotoğrafın kendinden önceki diğer fotoğraflara yakınlığı
İ-öznel bakışla ii-nesnel bakışla iii-serbest bakışla
b) bir fotoğrafın bir dil oluşturma olasılığı
c) bir fotoğrafın oluşturduğu dilin, izleyenler tarafından kavranabilme olasılığı
2)- serbest bir ortamdaki objeden hareketle
a) bulunulan yerdeki hava şartları
b) güneş ışığının zaman içindeki değişen konumları
c) diğer objelerin sözü edilen objeye aynı atmosfer içinde bulunmaktan dolayı zaman içinde olası etkileri
3)- yazılmakta olan bir metnin kendinden önce yazılmış diğer bir metnin kapsama alanında olabilmesinin örneklemelerinin değerlendirilmesi
birinci örnek metin:
söykü:
kendine kaçış noktası 1
yirmibireylülikibindört

uzun yürüyüşler bitmişti
belki de o an öyle görünüyordu
bir eşyanın gölgesine bakıyordum
sınırlar çok daralmıştı
hareket yok olmuştu
asla son olmayacağını bildiğim bir sonda
hareketsizliğin de hareket doğurduğunu gördüm
her hareketin sadece iyiye gitmek gibi bir kuralı yoktu
bu sadece bizim için bir ümittir
sanırım yalnızca yaşama içgüdüsünden kaynaklanıyor
rüzgârda dalgalanan kavak ağaçları
şehre yağan yağmur
saksıdaki bitkiler
karşı camdaki kedi
görüntüler birbiri ardına diziliyor
bir kişisel geri dönüş
ne kadar geriye dönüş olsa da
bir kere yaşanmışlıklar var
her şeye birden geri dönüş olduğunu
eski diye düşündüğüm sokaklarda farkedip
üzerimdeki ağırlıklarla yürüdüm
her bir sokak taşına basışımda
kendi üzerime basıyor hisine kapılıyorum
zamanın sürtünme katsayısı artıyor
derin ve karanlık suya bakıyorum
florasan ışığında aydınlanmış bitkiler altında gölgeler oynaşıyor
karşı kıyıda eski bir şehir
gökyüzünde uçuşan kırlangıç sesleri
daha yaz bitmedi devam ediyor der gibi
ama bu artık huzur vermiyor
ikinci örnek metin:
söykü:
kendine kaçış noktası 2
yirmiüçeylülikibindört


herhangibir araca binmeksizin
eve yürüyerek dönmesine engel olmayacak kadar
barda oturmuştu
kalkmadan önce hesabı ödedi
hep bu anlarda tuvalete giderdi
kuralı bozmadı
bardan çıktığında herzamanki gibi ince bir yağmur yağıyordu kadıköye
gene mi diye içinden söylendi
büyük çöp konteynerlerinin yanından geçerken
karanlıkta kedileri gördü
sürekli birşeyleri çekiştirip didikliyorlardı
eski bir çeşmenin yanındaki kokoreççinin önünden geçerken
eve yaklaştığını düşündü
evin bulunduğu sokağın başından yürümeye başladığında
evde artık bir kedisi olduğunu düşündü
buna sevinse mi üzülse mi diye iç geçirip
cebindeki anahtarlığını yokladı
zira çok ama çok eskiden olduğu gibi
evde ona kapıyı açacak kimse yoktu
başına değecek kadar sarkmış bir ağacın dallarına aldırmadan
başını dik tuttu
dallar haşince okşayan bir sevgili gibi
biraz acıtarak başına ve saçlarına sürtündü
kapıyı anahtarıyla açıp ışığı yaktığında
üzerine binlerce anı ve hayaletin saldırmasına aldırmaksızın
kediye baktı
onu bekliyordu


tüm ANATOMİK DİFRANSİYEL metinleri POLİKİNİK DİLEMMA çıkışlı olup metinlere gömülmüş alıntılar okuyucu-takipçi tarafından nerelerden alıntılandıkları fark etmelerinin esası üzerinden ENTROPİ’ye bağlantılandırılmak için vücut bulmuştur


ondokuzekimikibindört

dilemma dedi ki...

söykü:
köpek çitin üzerinden atladı
otların arasında bir süre koşturduktan sonra
durdu
ufka baktı

çitin yanındaki tahta kapıyı açtı
bir iki adım attıktan sonra
durup ufka doğru baktı

ikisi de oraya
ağaçların gökyüzüyle kesiştikleri
yere doğru bakıyorlardı

birden köpeğiyle aynı kaçış noktasına baktığını fark etti
o anda
baktıkları noktadan kendilerine bakışın
nasıl olabileceğini düşündü

bu düşünce baktıkları kaçış noktasına bir ayna yerleştirmeyi uygun gördü
sonra bu düşüncenin
hiç de yeni ve daha önce düşünülmemiş olmadığını
aklından geçirirken buldu kendini
tam bu sırada dışarıdaki görüntüleri
gören gözlerinin arkasından
ve hatta tüm bunları algılayıp düşünen
beyninin de arkasındaki bir noktadan
baktığını fark etti

köpek huysuzlandı ve dönüp ona baktı
köpeğini sakinleştirmek için
içten sevecen bir iki laf etti
üzerinde siyah lekeler olan beyaz köpek
her zamanki gibi başını eğip
kuyruğunu sallayarak yaklaştı

zaman hızla akıyordu
geri döndü tahta kapıyı açtı
dışarı çıktı


onsekizekimikibindört